wtorek, 3 lutego 2015

NLP... Dzień trzeci

W tym trzecim dniu noszącym tytuł "Wiedzieć czego naprawdę się chce"Możemy zdobywać wiedzę o realizacji naszych celów na podstawie takich podtytułów jak:
           1)Ekologia celu
           2) Rola nieświadomości
           3)Tworzenie reprezentacji wyników
           4)Pytania kartezjańskie
           5) Wartości i wyniki

           Wszystkie te punktu są po to aby wyznaczać i realizować nasze cele mamy okazję sprawdzić
           czy cele jakie sobie wyznaczamy nie powodują w nas konfliktu wewnętrznego. Poza tym już                pierwsze akapity zwracają uwagę jak wykorzystać do realizacji naszych celów obie półkule                  mózgowe .
           W pierwszym podtytule  " Ekologia celu" znajdziemy odpowiedź na pytanie dlaczego                            niektórym osobom  nie udaje się osiągać celów jakie sobie wyznaczyli?Znajdziemy tam również            odpowiedź na ważne pytanie czym jest nieświadomy zamiar oraz jak on może wpłynąć na                    realizację naszych celów.
          Z kolei w podtytule "określanie czynników ekologii celów" zostało zadane pytanie.
          W jaki sposób określić owe czynniki?
          Możemy również przeczytać o znaczeniu metaprogramów oraz o tym czym one są i jak                         wpływają na realizację naszych celów.
          Kolejnym   podtytułem jest punkt "Rola nieświadomości" Gdzie możemy przeczytać o tym że               wszyscy osiągamy jakieś cele świadomie lub nie.
           Bardzo ciekawym podtytułem jest "Kreowanie rzeczywistości za pomocą myśli".
           Jest zwrócona uwaga na wagę naszych myśli. Oraz na potrzebę analizy rezultatów jakie                        osiągneliśmy w czasie realizacji naszych celów.
          Następny podtytuł" Jak zidentyfikować nieświadome cele" Mówi o tym jak nawiązać kontakt z             naszą nieświadomością oczywiście po to aby odkryć nasze nieświadome cele. Jest to ważne aby           nasze cele świadome były zgodne z tymi nieświadomymi.
          Natomiast w podtytule"Tworzenie reprezentacji wyników" możemy  znaleźć odpowiedź na                   pytanie jakie znaczenie mają nasze wartości i przekonania . oraz jakie znaczenie ma to w jaki                 sposób  postrzegamy świat.
          kolejny podtytuł "Pytania Kartezjańskie" odpowiada na pytania czym one są oraz do czego                   służą.
          Ostatnim punktem są :" Wartości i wyniki" Punkt ten odpowiada na pytanie skąd się biorą                      wartości?
          Jak już wspomniałem był to ostatni temat w tym trzecim rozdziale jednak nie ostatni podpunkt.
          Ponieważ mamy jeszcze takie śródtytuły jak
          1)Wartości i rezultaty
          2)Rozumienie wartości
          3)Twoja hierarchia wartości
          4) Skąd pochodzą twoje wartości?
          5) Zmiana wartości
          I to wszystko na dzisiaj jeśli udało mi wzbudzić twoją ciekawość to możesz ja zaspokoić jedynie           czytając tę książkę albo czekać na to co jeszcze napiszę.