poniedziałek, 2 lutego 2015

Dzień drugi z książką NLP w dwadzieścia jeden dni

A więc dzień drugi to temat pod tytułem "Realizowanie swoich pragnień"
W którym to temacie możemy przeczytać takie podtytuły jak:
Technika osiągania celów
Czteroetapowy model sukceu
Elementy dobrze sformułowanego celu
Zanim zostaną objaśnione trzy wyżej wymienione elementy potrzebne do osiągania wyznaczonych celów autorzy książki podkreślają znaczenie wyobraźni przy osiąganiu celów.
I tak w pierwszym  podtytule znajdziemy ludzi sukcesu którzy wizualizowali swoje cele i przez to odnieśli sukces. Nie mówię że samo wyobrażanie sobie czegoś przyniesie osiągnięcie celu ale działanie w połączeniu z wizualizacją na pewno pomoże zrealizować cele o których jest mowa w książce.
Dlatego w drugim podtytule czteroetapowy model sukcesu możemy przeczytać takie punkty jak:
Określ swoje oczekiwania(wyznacz cel)
Wykonaj jakieś działanie
Zauważ jakie są jego następstwa
zmieniaj działanie do chwili gdy uzyskasz pożądane efekty
Natomiast w podtytule Elementy dobrze sformułowanego celu możemy przeczytać takie podpunkty jak:Określaj cele w pozytywny sposób
Umieszczaj cele w kontekście
Wyrażaj cele za pomocą konkretnych pojęć
Wybieraj cele które możesz realizować samodzielnie
Uczciwie oceniaj stopień realizacji celu
Wybieraj cele warte wysiłku.
Wszystkie te podpunkty zostały w książce szczegółowo omówione. Ale to nie wszystko ponieważ są jeszcze pytania sprawdzające wyznaczony cel i wiele innych narzędzi służących do wyznaczania i osiągania celów.