niedziela, 8 lutego 2015

NLP w dwadzieścia jeden dni dzień szósty

dzień szósty w opisywanej przeze mnie książce nosi tytuł"Nadawanie sensu własnemu światu. I możemy w nim znaleźć takie punkty jak:
Widzieć za pomocą mózgu
Zaufać własnemu autopilotowi
Systemy reprezentacji
Rozpoznawanie preferencji sensorycznych
Ruchy oczu
Synestezja
Pierwszy podtytuł "Widzieć za pomocą mózgu" mówi o naszych zmysłach a konkretnie o wzroku.Jak to się dzieje że widzimy. I dlaczego nie dostrzegamy wszystkich fal świetlnych wpadających do naszego oka?Jest również zadane pytanie? Jak odczuwamy czy tworzymy reprezentację rzeczywistości w naszych mózgach?
Drugi podtytuł "Zaufać własnemu autopilotowi"Odpowiada na pytanie od czego zależy większość naszych działań.
Następny podtytuł"Systemy reprezentacji"odpowiada na pytanie czym są modalności?Oraz jak wykorzystujemy nasze zmysły do tego aby tworzyć reprezentację świata.Jest również zwrócona uwaga na to że wszyscy mamy takie same zmysły jednak każdy inaczej odbiera to co przyjmuje nasz mózg.I dzięki temu każdy z nas jest niepowtarzalny inny.
Dalej jest temat:"Rozpoznawanie preferencji sensorycznych" i tu mamy takie punkty jak:
Reprezentacja wzrokowa
Reprezentacja słuchowa
Reprezentacja kinestetyczna
Dialog wewnętrzny
We wszystkich tych punktach jest mowa o tym jak rozpoznać daną reprezentację po postawie danej osoby a nawet po tym jak ktoś oddycha.
Z kolei w podtytule "Ruchy oczu " możemy przeczytać gdzie wędruje wzrok naszego rozmówcy w wypadku przypominania sobie czegoś a gdzie w wypadku tworzenia nowych informacji. I w ten własnie sposób mając taką wiedzę będziemy wiedzieć czy ktoś kłamie czy mówi prawdę.
W temacie synestezja jest odpowiedź na pytanie czym właściwie ona jest i jak rozmawiać z osobą u której tą synestezję zauważymy?


piątek, 6 lutego 2015

NLP... Dzień piąty

Piąty dzień z NLP zatytułowany jest"Techniki Komunikacyjne" .I w tym temacie możemy przeczytać takie podtytuły jak:
Rozpoznanie kontaktu
Dopasowanie i prowadzenie
Zaprzestanie odzwierciedlenia
Tworzenie związków
Spójne odzwierciedlenie
W pierwszym podtytule możemy znaleźć odpowiedź na pytanie czym jest rozpoznanie kontaktu w NLP. A także jest tam podkreślone iż takie rozpoznanie wymaga wielu ćwiczeń.Tak więc z pewnością nie jest to rzecz prosta do wykonania,ale warto się tego uczyć gdyż zaowocuje to lepszymi relacjami z ludźmi gdziekolwiek się znajdziemy.
Następnie w śródtytule"Wewnętrzne odczucia" czytamy o roli prawej półkuli mózgowej która jest odpowiedzialna za wyobraźnie ale także intuicje. Prawa półkula steruje lewą stroną ciała dlatego warto uczyć się posługiwać lewą ręką bo to rozwija prawą półkulę naszego mózgu.
W następnym śródtytule jest zwrócona uwaga na to jak ważne jest uważne obserwowanie naszego rozmówcy i reagowanie nawet na najdrobniejsze zmiany w jego zachowaniu.
Z kolei spontaniczny pozytywny komentarz może świadczyć o dobrym dopasowaniu i na takie komentarza też dobrze jest zwracać uwagę.
Dalej jest podtytuł "dopasowanie i prowadzenie" w którym jest odpowiedź na pytanie jakich cech mamy szukać i osoby z którą chcemy nawiązać kontakt .
Potem jest ciekawy podtytuł "dopasowanie i prowadzenie trudnych osób"gdzie jest wyjaśnione jak się dopasowywać do osób na przykład zdenerwowanych oraz jak taką osobę poprowadzić.
W kolejnym podtytule "Dopasowanie i prowadzenie w praktyce mamy wymienione sytuacje w których możemy to dopasowanie wykorzystać. Są to między innymi:
Wprowadzenie miłej atmosfery przy rozmowach wstępnych o pracę
Wprowadzenie potencjalnych klientów w pozytywny sprzyjający zakupowi nastrój itd...
Tych sytuacji opisanych jest w książce dużo więcej ale wymieniłem tylko dwa.
W książce jest  jeszcze taki podtytuł jak:"Zaprzestanie odzwierciedlenia"gdzie są wymienione przyczyny zaprzestania owego odzwierciedlenia i są między innymi takie przyczyny jak:
Zmiana kierunku konwersacji
czy też chwilowe przerwanie komunikacji z jakiegoś powodu. I tutaj również jest podanych w książce więcej powodów ale wymieniłem tylko dwa.
Książka zawiera jeszcze takie podtytuły jak:
Tworzenie związków
Związek jako cel
Władza i manipulacja
Spójne odzwierciedlanie.
Ale już nie będę ich wszystkich opisywał czy komentował.


 

środa, 4 lutego 2015

NLP... Dzień czwarty

Dzień czwarty w książce nosi tytuł"Jak zdobyć przyjaciół i oddziaływać na innych".Przyznam że jest to mój ulubiony tytuł w tej książce i zwiera on tylko dwa podtytuły.
1)Odzwierciedlenie
2) Budowanie kontaktu poprzez odzwierciedlenie.
Pierwsze dwa akapity podkreślają wagę dobrego kontaktu z drugim człowiekiem jest tam również odpowiedź na pytanie czym jest dobra komunikacja?
Dalej mamy wspomniany wcześniej podtytuł Odzwierciedlenie. Akapit ten mówi o tym z jakimi osobami lubimy przebywać oraz jak tą wiedzę wykorzystać do nawiązania dobrego kontaktu.Oczywiście możemy także znaleźć tam odpowiedź na pytanie czym właściwie jest odzwierciedlenie?Również jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na pytanie od czego zależy porozumiewanie się to znajdziesz ją właśnie w tym rozdziale.
Na zakończenie tego pod tematu możemy przeczytać sześć punktów służących do nawiązania kontaktu za pomocą odzwierciedlenia,są to
1)Fizyczność
2)Głos
3)Język i style myślenia
4)Przekonania i wartości
5)Doświadczenie
6)Oddychanie
Każde z wymienionych wyżej zagadnień jest w książce bardzo dokładnie omówione.
I tak w podtytule "Odzwierciedlenie fizyczne" dowiadujemy się jaką pozycję przyjmują osoby
dobrze się rozumiejące podczas rozmowy.Oraz jaką pozycję powinniśmy przyjąć w celu nawiązania dobrego kontaktu?
Dalej w podtytule "odzwierciedlenie częściowe" czytamy o tym kiedy i w jaki sposób je stosować.
Z kolei w śródtytule makroodzwierciedlenie że warto czasem przyjąć taką pozycję która umożliwi nam patrzenie w tym samym kierunku co rozmówca i będzie to skutkowało nawiązaniem lepszego kontaktu.
Następnie mamy mikroodzwierciedlenie.
Potem odzwierciedlenie głosu w którego skład wchodzą takie punkty jak:
1)Głośność
2)Tempo
3)Rytm
3)Wysokość
4)Barwa głosu
5)Ton
6)Wyrażenia i zwroty.
Kolejnym śródtytułem jest" odzwierciedlenie języka i stylu myślenia".W obrębie trzech podstawowych zmysłów.
1)Wzrok
2)Słuch
3)Doznania kinestetyczne
Na zakończenie mamy podtytuł" odzwierciedlenie oddechu" w którym są wymienione sposoby nawiązania kontaktu za pomocą oddechu.

wtorek, 3 lutego 2015

NLP... Dzień trzeci

W tym trzecim dniu noszącym tytuł "Wiedzieć czego naprawdę się chce"Możemy zdobywać wiedzę o realizacji naszych celów na podstawie takich podtytułów jak:
           1)Ekologia celu
           2) Rola nieświadomości
           3)Tworzenie reprezentacji wyników
           4)Pytania kartezjańskie
           5) Wartości i wyniki

           Wszystkie te punktu są po to aby wyznaczać i realizować nasze cele mamy okazję sprawdzić
           czy cele jakie sobie wyznaczamy nie powodują w nas konfliktu wewnętrznego. Poza tym już                pierwsze akapity zwracają uwagę jak wykorzystać do realizacji naszych celów obie półkule                  mózgowe .
           W pierwszym podtytule  " Ekologia celu" znajdziemy odpowiedź na pytanie dlaczego                            niektórym osobom  nie udaje się osiągać celów jakie sobie wyznaczyli?Znajdziemy tam również            odpowiedź na ważne pytanie czym jest nieświadomy zamiar oraz jak on może wpłynąć na                    realizację naszych celów.
          Z kolei w podtytule "określanie czynników ekologii celów" zostało zadane pytanie.
          W jaki sposób określić owe czynniki?
          Możemy również przeczytać o znaczeniu metaprogramów oraz o tym czym one są i jak                         wpływają na realizację naszych celów.
          Kolejnym   podtytułem jest punkt "Rola nieświadomości" Gdzie możemy przeczytać o tym że               wszyscy osiągamy jakieś cele świadomie lub nie.
           Bardzo ciekawym podtytułem jest "Kreowanie rzeczywistości za pomocą myśli".
           Jest zwrócona uwaga na wagę naszych myśli. Oraz na potrzebę analizy rezultatów jakie                        osiągneliśmy w czasie realizacji naszych celów.
          Następny podtytuł" Jak zidentyfikować nieświadome cele" Mówi o tym jak nawiązać kontakt z             naszą nieświadomością oczywiście po to aby odkryć nasze nieświadome cele. Jest to ważne aby           nasze cele świadome były zgodne z tymi nieświadomymi.
          Natomiast w podtytule"Tworzenie reprezentacji wyników" możemy  znaleźć odpowiedź na                   pytanie jakie znaczenie mają nasze wartości i przekonania . oraz jakie znaczenie ma to w jaki                 sposób  postrzegamy świat.
          kolejny podtytuł "Pytania Kartezjańskie" odpowiada na pytania czym one są oraz do czego                   służą.
          Ostatnim punktem są :" Wartości i wyniki" Punkt ten odpowiada na pytanie skąd się biorą                      wartości?
          Jak już wspomniałem był to ostatni temat w tym trzecim rozdziale jednak nie ostatni podpunkt.
          Ponieważ mamy jeszcze takie śródtytuły jak
          1)Wartości i rezultaty
          2)Rozumienie wartości
          3)Twoja hierarchia wartości
          4) Skąd pochodzą twoje wartości?
          5) Zmiana wartości
          I to wszystko na dzisiaj jeśli udało mi wzbudzić twoją ciekawość to możesz ja zaspokoić jedynie           czytając tę książkę albo czekać na to co jeszcze napiszę.        
               
         
          

poniedziałek, 2 lutego 2015

Dzień drugi z książką NLP w dwadzieścia jeden dni

A więc dzień drugi to temat pod tytułem "Realizowanie swoich pragnień"
W którym to temacie możemy przeczytać takie podtytuły jak:
Technika osiągania celów
Czteroetapowy model sukceu
Elementy dobrze sformułowanego celu
Zanim zostaną objaśnione trzy wyżej wymienione elementy potrzebne do osiągania wyznaczonych celów autorzy książki podkreślają znaczenie wyobraźni przy osiąganiu celów.
I tak w pierwszym  podtytule znajdziemy ludzi sukcesu którzy wizualizowali swoje cele i przez to odnieśli sukces. Nie mówię że samo wyobrażanie sobie czegoś przyniesie osiągnięcie celu ale działanie w połączeniu z wizualizacją na pewno pomoże zrealizować cele o których jest mowa w książce.
Dlatego w drugim podtytule czteroetapowy model sukcesu możemy przeczytać takie punkty jak:
Określ swoje oczekiwania(wyznacz cel)
Wykonaj jakieś działanie
Zauważ jakie są jego następstwa
zmieniaj działanie do chwili gdy uzyskasz pożądane efekty
Natomiast w podtytule Elementy dobrze sformułowanego celu możemy przeczytać takie podpunkty jak:Określaj cele w pozytywny sposób
Umieszczaj cele w kontekście
Wyrażaj cele za pomocą konkretnych pojęć
Wybieraj cele które możesz realizować samodzielnie
Uczciwie oceniaj stopień realizacji celu
Wybieraj cele warte wysiłku.
Wszystkie te podpunkty zostały w książce szczegółowo omówione. Ale to nie wszystko ponieważ są jeszcze pytania sprawdzające wyznaczony cel i wiele innych narzędzi służących do wyznaczania i osiągania celów.

niedziela, 1 lutego 2015

NLP w dwadzieścia jeden dni

A więc pierwszą książką o której postanowiłem coś napisać jest książka Harrego Aldera i Beryla Heathera pod tytułem "NLP w 21 dni". Książka jest przeznaczona dla tych wszystkich osób które chcą poprawić swoje relacje z ludźmi oraz dla tych którzy pragną wyznaczać i realizować różne cele. Czyli według mnie jest to poradnik  dla wszystkich gdyż każdy ma coś do poprawienia w relacjach z innymi oraz w związku z realizacją swoich celów.
Postanowiłem że na opis tej książki poświęcę 21 dni tak jak w tytule co dziennie będzie jeden wpis na blogu.
Tak więc co dzisiaj?
Dzisiaj dzień pierwszy "jak ludzie postępują" w którym znajduje się pięć podtytułów
1)Doświadczenia subiektywne
2)Myślenie i działanie
3)Ku indywidualnej doskonałości
4)Modelowanie sukcesu
5)Model NLP
Oczywiście w punkcie pierwszym znajdziemy odpowiedź na pytanie co to jest doświadczenie subiektywne i jaki ma związek z postrzeganiem przez nas otoczenia. Jest tam również kilka definicji których nie będę tutaj przytaczał  . Znajdziemy tam również krótki opis znaczenia naszych zmysłów dla rozwoju osobistego.
Natomiast w punkcie drugim  zwrócona jest uwaga na to czym są nasze myśli i jaki mają wpływ na otaczający nas świat?Oraz jakie znaczenie ma subiektywizm i czym on jest?
W kolejnym punkcie natomiast "Ku indywidualnej doskonałości" Znajdziemy odpowiedź na pytanie? Czy wszyscy możemy być doskonali?Oraz co nam daje NLP?
Z kolei w punkcie czwartym możemy się dowiedzieć od kogo powinniśmy się uczyć osiągania sukcesów?Jest również zwrócona uwaga na to czym jest wrodzony talent i jak można go rozwijać?
I w puncie piątym "Model NLP"
Mamy podkreślony fakt w czym pomaga nam NLP. Oraz jaki związek ma nasz umysł z górą lodową?
To tyle na dzisiaj mam nadzieję że ten krótki opis pierwszego dnia tej książki wzbudzi czyjeś zainteresowanie? Ja sam nie odnoszę żadnych korzyści z opisywania książek które posiadam po prostu pomyślałem że podzielę się swoimi przemyśleniami na temat książek które kupuję. A moje spostrzeżenie jest takie że warto czytać książki aby się rozwijać.

sobota, 31 stycznia 2015

Pierwszy wpis na temat książek

W swoim pierwszym wpisie napiszę o tym jakie książki czytam i dlaczego akurat takie a nie inne.
Oraz napiszę trochę o pierwszej z moich książek jakie zacząłem czytać kilkadziesiąt lat temu. A jedną z pierwszych książek jakie zacząłem czytać była Biblia.
 Zachwyciło mnie wtedy piękno Psalmów i mądrość Księgi Przysłów.
 Czytając Biblię uczyłem się jak zastosować w życiu mądrość w niej zawartą. Po kilkukrotnym przeczytaniu Biblii zacząłem czytać inne książki których treść można zastosować w życiu. Dlatego obecnie czytam wyłącznie książki z których można się czegoś nauczyć to znaczy najczęściej są to poradniki. I nie wiem dlaczego ale najbardziej lubię książki drukowane czasem przeczytam jakiegoś ebooka ale wolę zwyczajne książki które można dotknąć usłyszeć szelest przewracanej kartki. dzisiejszy wpis bardzo krótki ale już w następnych będę opisywał po kolei książki które już przeczytałem albo te które obecnie czytam.